مجموعه حاضر با مدیریت و مالکیت کامران نجف زاده
عکاس و مجموعه دار عکسهای تاریخی، عضو هیئت مدیره و نایب رئیس انجمن مجموعه داران ایران می باشد.

    در حال حاضر مجموعه  مشتمل بر تعداد بسیار زیادی: عکس، شیشه، نگاتیو، اسلاید، کارت پستال، آلبوم عکس، انواع تصاویر چاپ شده و فایلهای دیجیتال عکاسی شده،  می باشد و در موضوعات بسیار متنوع و تکنیکهای مختلف چاپ و عکاسی، از زمان شروع عکاسی تا بحال طبقه بندی گردیده اند. دورانهای تاریخی مجموعه از زمان قاجار و قرن نوزدهم تا زمان حاضر و عکسهای دیجیتال امروزی ادامه دارد.
    از موضوعاتی که می توان به عنوان نمونه نام برد: مجموعه بسیار جالب و دیدنی از تهران قدیم، شخصیت ها و روحانیون دوره قاجار، شاهزاده ها، خانواده های مختلف قاجاری، مجموعه کامل از ورزشهای باستانی و زورخانه ای، مجموعه ای از دوران انقلاب مشروطه، مجموعه عکس ها و کارت پستالهای شهر برلین از قرن نوزدهم  تا عصر حاضر، کارت پستالهای تاریخی از دیگر نقاط جهان، عکسهای دوران اولیه عکاسی در ایران، مجموعه عکسهای جنگ جهانی اول، عکسهایی بسیار زیبا و کمیاب با تکنیک چاپ سیانوتیپ از عکاسان ایرانی، استریوسکوپ های ایرانی و خارجی و موضوعات دیگر ...
   آثار عکاسان ایرانی چون: آقا رضا عکاسباشی، عبدالله میرزای قاجار، ابوالقاسم ابن محمد تقی نوری، آقا اسماعیل ممتاز، آقابزرگ، آقایانس، داوید رستمیان، یوسف میرزا یوسف یانس، ماشالله خان عکاس، میرزا حس کازرونی، میرزا حیدرعلی، محمد حسن قاجار، پاپازیان، سیاح گیلانی، سید علی، یعقوب، جهانگیر مصور رحمانی، محمد جعفر خادم، علی خادم، واهه، پروین و دیگر عکاسان.
    آثار عکاسان غیر ایرانی چون:Ansel Adams, Dimitri Ermakov, Nadar, Abdullah freres, Elliott & Fry, Jan Mieczkowski,  Antoin Sevruguin, Roussi khan, Madam Lilian, Marcozzi photographer at Montabone’s Studio,  و دیگر عکاسان  .
    خرید عکسها با هزینه شخصی می باشد و تابحال هیچ کمک مالی از موسسه ای  و یا کسی نداشته ایم. در سال 1385 سایتی جهت معرفی مجموعه شخصی با نام www.datkam.com افتتاح گردید (سایت حاضر) که در نوع خودش بعنوان سایت مجموعه دار عکس خصوصی در ایران جزو اولین ها بود.