این مجموعه شامل تصاویر اصل تاریخی ایران و شهرهای مختلف جهان می باشد و دوره های مختلف تاریخی از قرن نوزدهم تا عصر حاضر را در بر می گیرد. این تصاویر به مرور زمان جهت استفاده پژوهشگران، دانشجویان و علاقمندان در سایت گذاشته خواهد شد. و اسکن آنها در دسترس می باشد. مجموعه شامل: عکس، شیشه عکاسی، نگاتیو، اسلاید و کارت پستال می باشد.

تصویر ژوزف تولوزان حکیم باشی ناصرالدین شاه  
   

جهت ارتباط نزدیک و استفاده از امکانات مجموعه، در سایت عضو شوید